V sobotu 17.října 2015 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.nebezp.o.obr

Ve 12:00 hodin - ulice K Lesíčku u restaurace (Károv),

ve 12:30 hodin - u pekárny v Ohrobci (ul. Károvská).

Pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multiráka před dům čp. 59 od 9:00 do 9:30 h.

Nakládka na každém stanovišti - 20 minut. Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

Budou se odebírat tyto odpady: olověné akumulátory, oleje, lednice, odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové filtry.

Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !

(např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).