Od 1.10.2015  jsou v obci na stanovištích v ulici:bioodpad obr.

    -   v ulici K Lesíčku u zahrádkářů

     -  v ulici K Vranému u obchodu

umístěny kontejnery na BIOODPAD. Kontejnery zde budou nepřetržitě do 30.11.2015.

Prostor v okolí kontejneru bude monitorován, nevhazujete jiný odpad než bioodpad (Opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť  = do délky cca 50cm, průměru 3cm).

BIOODPAD DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT BEZ OBALU !

Nařízení starosty obce č. 1/2015 k nahlédnutí - ZDE