Kulturní výbor Obce Ohrobec zve všechny zájemce o místní historii, včetně pamětníků,kronika karov

v pondělí 2. listopadu od 18 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu na přednášku s názvem

"BESEDA NAD KÁROVSKOU KRONIKOU". 

Na základě písmených zmínek si povíme o historii Károva.

S historií Vás seznámí PhDr. R. Rolčíková