Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ Info1. Úplný oficiální název subjektu Obec Ohrobec
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Zákon 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřizení)
3. Organizační struktura

+  obecní úřad

zastupitelstvo    a výbory 

4. Kontaktní spojení, kontaktní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Ohrobec   
U Rybníků II čp. 30
252 45 Ohrobec
tel. fax : 257 760 338, tel. 736 621 921
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DS: vwnbwac

 

Další kontaktní spojení 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti. č. účtu: 7322-504
kód banky:0600
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00241491
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00241491
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za min. rok

+  Seznam hlavních dokumentů:

+  Rozpočty

9. Žádosti o informace + ZDE
10. Příjem žádostí a dalších podání  + ZDE
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. Rozhodnutí povinného subjektu obsahuje poučení, které stanoví konkrétní postup pro podání opravního  opravné prostředky
12. Formuláře

+ žádost o povolení ke kácení stromů

+ další formuláře

13. Popisy postupů ( řešení životních situací)  + ZDE
14. Předpisy

14.1+seznam předpisů, podle nichž OÚ rozhoduje

nejdůležitější používané předpisy, sbírky zákonů

14.2+ vydané právní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1+ sazebník

15.2.usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
 
Žádné usnesení nebylo ze strany nadřízeného orgánu vydáno
16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv.

Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu.

16.2.Výhradní licence

Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. + ZDE
18. Informace o zpracování osobních údajů

+ ZDE

+ Směrnice pro nakládání s osobními údaji

+ Povinné údaje zveřejňované k GDPR

19.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 žádné