vystoupí 25. ledna 2023 od 19:30 hodin ve Zvoli v Polyfunkčním domě (J. Štulíka 13, Zvole)

Vstupné 200,- Kč.

Pozvánka - ZDE

Poplatky za odpad:

OZV č. 1/2021 o místrním poplatku za odkládání komunálního odpadu v nemovité věci - ZDE

Výše poplatků za odpad na rok 2022:

 • typ A - rekereační (6 lístků nebo 6 pytlů)                                                         nádoba 120 l.          720,- Kč
 • typ B (12 lístků)                                                                                            nádoba 120 l.       1.440,- Kč
 • typ C ( 18 lístků)                                                                                           nádoba 120 l.       2.160,- Kč
 • typ D ( 26 lístků nebo nálepka vývoz 1x za 14 dní - lichý týden)                         nádoba 120 l.       3.120,- Kč
 • typ E (nálepka vývoz 1x za týden)                                                                   nádoba 120 l.       6.240,- Kč
 • typ F  (nálepka vývoz 1x za týden)                                                                  nádoba 240 l.      12.480- Kč
 • typ G odpad odkládaný do kontejneru o objemu 1.100 l.                                                              1.845,- Kč 

Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad - ZDE

Finanční příspěvek na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu bude poskytnut plátci, pokud je v nemovitosti hlášena minimálně 1 osoba k trvalému pobytu a pokud plátce uhradí poplatek včas a ve správné výši !!!     

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Ohrobec na úhradu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  č. 1/2021 - ZDE

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku -  ZDE

Polatky za psy:

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů - ZDE.

 • a) za prvního psa 200,- Kč
 • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
 • c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč
 • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200,- Kč.

Obecní úřad Ohrobec bude od 27.  do 30. prosince 2022 UZAVŘEN.

Poslední úřední den v roce 2022 je 21. prosicne v čase 8 - 12  13 - 18 hodin.

První úřední den v roce 2023 je 2. ledna v čase 8 - 12  13 - 18 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné vánoční svátky a do nového roku především zdraví a spokojenost.

Zastupitelstvo obce Ohrobec na svém zasedání dne 7.12.2022 schválilo vyhlášení dotace na rok 2023. Základní infromace a stanovení pravidel pro podání žádosti o dotaci - ZDE

Formulář žádosti - ZDE

Podkategorie